Πληροφορίες

Πληροφορίες για χημικά προϊόντα και πρώτες ύλες. Καθημερινές χρήσεις στη βιομηχανία, στο εργοτάξιο, το συνεργείο, το Δήμο, το σφαγείο, τα βαφείο, τη βιοτεχνία, το νοσοκομείο, το εργαστήριο τροφίμων και το σπίτι.

Σύντομα κοντά σας…