Αρχική σελίδα

Slider

Η εταιρεία  CHEMFILTM ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ CHEMICALS  είναι μια εμπορική επιχείρηση που  δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, παραγωγή και  εμπορία  χημικών  προϊόντων και ειδών βιοτεχνολογίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  Κύρια δραστηριότητα είναι η εισαγωγή και διάθεση βιοτεχνολογικών (βακτήρια/ένζυμα) προϊόντων επεξεργασίας νερού, διάσπασης λυμάτων, απόσμησης,  εξυγίανσης περιβάλλοντος και φυσικής απολύμανσης που αποτελεί την κορωνίδα και την τελευταία λέξη της επιστήμης στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον προμηθεύουμε  πιστοποιημένα  χημικά  προϊόντα για την απολύμανση πόσιμου νερού, πισινών, βιολογικών σταθμών, κ.α. Στο δημόσιο τομέα (Δήμοι-Δ.Ε.Υ.Α., στρατό, νοσοκομεία), την βιομηχανία, επεξεργασία τροφίμων, μετάλλου, σφαγεία, συνεργεία, ξενοδοχεία και κάθε άλλη δραστηριότητα, όπου χρήζει απολύμανσης, καθαρισμού, απόσμησης και συντήρησης.

Τα προϊόντα μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά Ε.Ο.Φ. και Γ.Χ.Κ., και χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες και εργαστήρια που εφαρμόζουν σύστημα HACCP. Είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ποιότητας ISO 9001 Καθώς και οι εταιρείες παραγωγής διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001 ή/και ISO 14001. Όλα μας τα προϊόντα είναι βιοαποικοδόμησιμα πληρούν τις απαιτήσεις του νευραλγικού χώρου της καθαριότητας, απολύμανσης ( με φυσική επιλογή) και της απόσμησης.

Η  μακρόχρονη εμπειρία μας και το μεγάλο πελατολόγιο  μάς δίνουν την δυνατότητα να προμηθεύουμε ποιοτικά ελεγμένα προϊόντα για την δική σας εξυπηρέτηση. Η διανομή γίνεται με ιδιόκτητα Ι.Χ. Φορτηγά,  και Μεταφορικές Εταιρείες σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα είμαστε πιστοποιημένοι με ψηφιακή υπογραφή για συμμετοχή σε δημόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.